Regering och myndigheter

Länkar till direktiv och information om covid-19 från regering och myndigheter.

Generell information

Krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten.se

Regeringen.se

Information rörande utbildning och arbetsmarknad

Skolverket.se

Skatteverket.se

Arbetsförmedlingen.se

Försäkringskassan.se

© 2020 powered by Ava Co